Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-22 16:10:00

Beyond Frames Entertainment AB: Kommuniké från årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Vid årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ) den 22 juni 2022 i bolagets lokaler på Bondegatan 21, 116 32  i Stockholm fattades bland annat nedanstående, huvudsakliga beslut. För med detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman.

8. Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Stämman beslutade att förlusten ska överföras i ny räkning, samt att utdelning inte skall ske.

10. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelseledamöterna Ricky Helgesson, Mikael Söderström, Robert Liljeson, Fredric Gunnarson samt till Ricky Helgesson som tf VD och styrelseledamot.

11. Stämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter, samt att bolaget ska ha en (1) revisor.

12. Stämman beslutade att ett fast arvode om totalt 96 600 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, motsvarande 48 300 kronor per ledamot. Ledamöter som uppbär lön från bolaget eller arbetar operativt i bolaget erhåller inget arvode. Beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

13. Stämman beslutade i enlighet med förslaget; Styrelsen ska bestå av Ricky Helgesson, Mikael Söderström genom omval och nyval av Ace St Germain och Erik Åkerfeldt. Stämman beslutade att Mikael Söderström väljs till styrelsens ordförande.

14. Aktieägarna föreslår omval av revisionsbolaget Revideco AB med Erik Emilsson som huvudansvarig revisor.

15. Stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag till årsstämman.

16. Stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag till årsstämman.

Protokollet från årsstämman kommer inom kort att finnas åtkomligt på företagets webbsida,

https://beyondframes.com/investors

För ytterligare information, vänligen kontakta

Frida Gustafsson, CFO

ir@beyondframes.com
+46 (0)72 997 97 50

Om Beyond Frames Entertainment

Beyond Frames Entertainment, med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm, skapades i syfte att berika människors liv med stark, engagerande underhållning utan de tvådimensionella skärmarnas begränsningar. Företaget investerar i och stöttar en växande portfölj av spelutvecklare med ett fokus mot nya teknologier. Idag består gruppen av Cortopia Studios, Odd Raven Studios och Moon Mode.

https://beyondframes.com/

Läs mer hos Cision
Läs mer om Beyond Frames Entertainment AB

Prenumeration