Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-07-01 09:00:00

Micropos Medical AB: Micropos tillförs 938 TSEK genom aktieteckning via inlösen av optioner.

Micropos Medical AB ökar antalet aktier med 493 950 aktier till 124 764 976 aktier genom inlösen av teckningsoptioner. Det innebär att aktiekapitalet ökar med 24 697,50 kronor till totalt 6 238 248,80 kronor. Micropos tillförs 938 505 kronor genom aktieteckningen.

I registreringen har 445 000 optioner utgivna 2018 utgivna, vilka efter omräkning inneburit tilldelning av 493 950 aktier. Optionerna hade en teckningskurs på 1,90 kronor per aktie.

Efter teckningen finns 890 000 optioner utställda i 2022 års program, 875 961 optioner från 2020 års program och 445 000 optioner utställda från 2019 års incitamentsprogram.

Det är styrelseledamot Olof Sandén, samt ledande befattningshavare Hanna Syrén, Andreas Bergqvist, Oscar Sjöberg och Kauko Haapasaari, samt tidigare VD Tomas Gustafsson som via optioner tecknat aktierna.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt Raypilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. Raypilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Raypilot® med förbrukningsvarorna Hypocath®  och Viewcath är CE-märkta och FDA godkända för Europeisk- respektive USA användning.

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Micropos Medical AB

Utskick från Spotlight Group