Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-07-04 08:00:00

Spermosens AB (publ): Spermosens medverkar i forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen

Spermosens deltar i ett forskningsprojekt som bygger på bolagets patenterade metodik med syfte att utveckla framtida fertilitetsdiagnostik. Projektet som finansieras av KK-stiftelsen bygger på ett samarbete mellan forskare vid Malmö Universitet, SLU, Cellink Bioprinting AB och Spermosens AB och ingår i Prospekt 2021.

Biofilms Research Center for Biointerfaces vid Malmö Universitet leder forskningsprojektet Cellmembranmimetiska biosensorer för diagnos av spermiernas befruktningspotential (Cell membrane mimetic biosensors for the diagnosis of sperm cell fertilization potential) som bygger vidare på Spermosens teknologi och nyligen förvärvade licens från Surecapture Technologies AB, för vilket pressmeddelande publicerades den 20 april 2022.

 

Projektledare är doktor Sara Björk Sigurdardóttir med stöd av professor Börje Sellergren vid Malmö Universitet. Från Spermosens sida medverkar bolagets forskningschef och grundare Kushagr Punyani och doktor Jaime Castillo-Léon.

 

Projektet omfattande 4,4 MSEK har primärt finansierats av KK-stiftelsen. Spermosens delfinansierar projektet med ca 0,9 MSEK genom egna insatser, och resterande projektdeltagare bidrar med återstående del av finansieringen.

 

Genom detta samarbete vill Spermosens, CELLINK och Malmö högskola fortsätta utvecklingen av nya diagnostiska metoder och vårdutrustning som kommer att hjälpa till att fastställa infertilitet hos män, vilket möjliggör snabbare och bättre beslutsfattande av vårdgivare med förbättrade patientresultat. Utvecklingen bygger på Spermosens immateriella rättigheter och den medicinska utrustningen kommer att utnyttja ett utskrivbart biobläck, elektrokemiska och optiska anordningar som är skräddarsydda för proteiner associerade med spermatocyter, vilket är den primära cellen av intresse för att bestämma graden av infertilitet.

 

”Reproduktiv hälsa är ett extremt viktigt medicinskt område där potentialen för bioprinting inte har realiserats. Vi är glada över att arbeta med en så motiverad och kunnig grupp för att utveckla en enhet som kan påverka miljontals liv”, säger CELLINK CSO, Itedale Namro Redwan

 

”Vi är stolta över att ligga i framkant av utvecklingen tillsammans med CELLINK, MaU och SLU, och bidra till att utveckla framtidens medicinska verktyg för ännu bättre behandling av manlig infertilitet. Projektet bygger på Spermosens egna och nyligen förvärvade immateriella rättigheter och den nya kunskap som projektet genererar kommer att ha en viktig roll i vår framtida teknologi och produkter”, säger Kushagr Punyani, CSO på Spermosens.

 

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet, när det sker i samverkan med näringslivet.

 

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD

+46 (0)76-311 40 91

info@spermosens.com

 

Spermosens AB (publ)

www.spermosens.com

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)

Utskick från Spotlight Group