Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-07-06 11:00:17

Spermosens AB (publ): Spermosens tecknar LOI med ledande IVF-klinik i Danmark

Spermosens har tecknat ett Letter of intent (LOI) om försäljning av bolagets första produkt för forskningsbruk med Herlev-Gentofte sjukhus, en ledande aktör inom IVF i Danmark. Tanken är att avsiktsförklaringen ska leda till ett försäljningsavtal före utgången av 2022.

IVF Laboratoriet i Herlev-Gentofte är ledande inom forskning och utveckling inom IVF-sektorn i Danmark, och genomför årligen ca 1700 behandlingar. Fokus är att erbjuda IVF behandlingar av högsta kvalitet. Målet är att hjälpa familjer påverkade av infertilitet att bli gravida med minskat antal IVF behandlingar för att uppnå fertilisering och graviditet.

 

"Som en del av vårt arbete för kvalitet och förbättring är detta initiativ ett led i vårt engagemang för förbättring. I våra ansträngningar att identifiera och individuellt validera sädeskvalitén ser vi Spermosens teknologi som intressant. Möjligheten att förbättra spermiediagnostik och underlätta valet av IVF behandling kan innebära ett viktigt framsteg", säger Marie-Louise Grøndahl, Laboratory Director på IVF laboratoriet i Herlev-Gentofte.

 

"Vi är mycket nöjda över att teckna ett LOI med en ledande IVF-aktör i Danmark. Försäljning för forskningsbruk ser vi som ett viktigt första steg inför en bredare marknadsetablering. Gensvaret och intresset för Spermosens produkter är oerhört positivt.", säger John Lempert, CEO på Spermosens.  

 

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD

+46 (0)76-311 40 91

info@spermosens.com

 

Spermosens AB (publ)

www.spermosens.com

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.


Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-06 11:00 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)

Prenumeration