Press release from Companies

Publicerat: 2022-07-08 09:45:00

SynAct Pharma AB: SynAct Pharma AB offentliggör prospekt för listbyte till Nasdaq Stockholm

SynAct Pharma AB ("SynAct" eller "Bolaget") meddelade den 28 juni 2022 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Det prospekt som upprättats i samband med listbytet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på SynActs hemsida, www.synactpharma.se, och kommer finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

En notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett viktigt steg i SynActs fortsatta utveckling och ger Bolaget ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. SynAct har varit listade på Spotlight Stock Market sedan 2016, men styrelsen anser att noteringen av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm kommer att öka förutsättningarna för att bredda SynActs aktieägarbas och ge Bolaget tillgång till fler internationella och institutionella investerare, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta utveckling. Därtill medför även noteringen en kvalitetsstämpel för SynAct och dess verksamhet.

SynActs aktier kommer att handlas i Mid-cap segmentet under kortnamnet SYNACT och ISIN-kod SE0008241491. Det sker inget erbjudande om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier i samband med listbytet. Aktieägare i SynAct behöver inte vidta några åtgärder. Första handelsdag på Nasdaq Stockholms huvudlista är tisdagen den 12 juli 2022 och sista handelsdag på Spotlight Stock Market är måndagen den 11 juli 2022.

Setterwalls Advokatbyrå agerar legal rådgivare till SynAct i samband med noteringen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 09:45 den 8 juli 2022. 

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta: 

Jeppe Øvlesen                                    
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: joo@synactpharma.com       

Patrik Renblad
CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +46 707 47 97 68
E-post: par@synactpharma.com

Om SynAct Pharma AB  

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. För mer information: www.synactpharma.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om SynAct Pharma AB