Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-07-25 11:45:00

SolidX AB: SolidX rekryterar fortsatt framgångsrikt – tillskottet beräknas generera en vinst om cirka 2,4 MSEK

SolidX AB ("SolidX" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har rekryterat två nya konsulter och förlängt tre konsultuppdrag under juli 2022. Samtliga fem konsulter bedöms generera intäkter om cirka 7,5 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 2,4 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar.

SolidX bibehåller en positiv rekryteringstakt under semestertider

Under juli har SolidX rekryterat två nya konsulter och förlängt tre konsultuppdrag. Med utgångspunkt i att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under ett år framöver, beräknas de fem konsulterna, enligt nuvarande avtal, generera en intäkt på cirka 7,5 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 2,4 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Likt tidigare rekryteringar av nya konsulter återfinns uppdragen hos befintliga kunder för SolidX inom IT-området. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.

"Vi fortsätter att accelerera vår tillväxtresa och det är glädjande att vi lyckas bibehålla vår tillväxttakt under semestertider. Rekryteringar inom konsultbranschen kan stagnera under sommaren vilket gör dessa rekryteringar extra spännande och är ett fint kvitto på att vi har ett attraktivt erbjudande. Vi ser fram emot att kunna fortsätta accelerera SolidX med stöd av vår strategiska affärsmodell och bibehålla stark rekryteringstakt under sommaren."
kommenterar Filip Alexanderson, VD, SolidX.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SolidX AB

Prenumeration