Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-07-25 15:03:06

Spacett AB: Ökat antal aktier och aktiekapital

Spacett AB har idag registrerat ökat antal aktier och aktiekapital hos Bolagsverket vilket tillkommit som en följd av förvärvet av Tura Scandinavia AB, som godkändes vid årsstämman den 30 juni 2022. Förvärvet finansierades med kontant betalning om 26 MSEK samt genom en apportemission om 42 830 770 aktier. Totalt antal aktier i Spacett AB uppgår därför nu till 49 230 770 aktier och totalt aktiekapital 4 923 077 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Bonsib, Spacett AB +46 721 82 72 90 marcus@spacett.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spacett AB

Prenumeration