Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-01 13:39:17

SolidX AB: SolidX Care når viktig milstolpe – rekryterar första specialistläkare

SolidX AB ("SolidX" eller "Bolaget") meddelar idag att dotterbolaget SolidX Care har rekryterat sin första konsult. Konsulten är specialistläkare inom radiologi och kommer huvudsakligen att vara verksam inom Danmark.

Under våren meddelade SolidX att Bolaget etablerat ett nytt affärsområde i form av SolidX Care som specialiserar sig på bemanning av vårdpersonal. SolidX Care har snabbt kommit igång med verksamheten där nu en första konsult rekryterats. Konsulten är specialistläkare inom radiologi. Radiologi är ett område som kännetecknas av global brist på kompetens och med hög efterfrågan. Affärsområdet SolidX Care utgår ifrån har SolidX attraktiva affärsmodell och har nu rekryterat sin första specialistläkare som kommer huvudsakligen att vara verksam i Danmark.

Anton Svenberg, VD för SolidX Care kommenterar:

"Det är mycket glädjande att kunna meddela att SolidX Care har erhållit sitt första avtal och rekrytering. Vi är glada att kunna bistå med nyckelkompetens då det råder brist på specialistläkare inom området. Vi ser det som ett kvitto på att SolidX modell med bättre förmåner och löner tillsammans med unik kvalitet och kontinuitet i anställningen även går att applicera på den nordiska vårdsektorn. Våra exportmöjligheter är starka då rådande valutakurser gör att det är särskilt förmånligt för verksamheter i Danmark och Norge att hyra in kompetens från Sverige. Det ger också goda affärsmöjligheter för SolidX Care som affärsområde och vi ser grannländerna till Sverige som prioriterade marknader. Med flera pågående rekryteringar och förhandlingar ser vi med tillförsikt fram emot att kunna fortsatt skala upp SolidX Care."

För mer information om SolidX Care, vänligen kontakta:
Anton Svenberg, VD
Telefon: +46 (0) 76 199 30 99
E-post: anton.s@solidx.se   

Om SolidX

Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SolidX AB

Prenumeration