Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-10 16:30:00

DexTech Medical AB: DexTech Medicals ansökan för myelom-studie godkänd

Ansökan om fas1 studie avseende OsteoDex effekt på patienter med multipelt myelom som inlämnades till Läkemedelsverket 2022-06-23 har godkänts och beviljats tillstånd 2022-08-10. Studien kommer att omfatta 20 patienter och genomföras vid 5 sjukhuscenter i Sverige och Norge. Studiestart beräknas till Q3-2022 - Q1-2023 och bedöms vara färdig Q3-2024.

För mer information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – CFO

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2022.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om DexTech Medical AB

Prenumeration