Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-18 08:00:00

Genetic Analysis AS: Delårsrapport januari – juni 2022

Oslo, Norge, 18 augusti, 2022 – Genetic Analysis AS ("GA" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.genetic-analysis.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Ronny Hermansen kommenterar:
"Med de första sex månaderna av 2022 förbi kan jag stolt meddela att vi fortsätter att uppfylla våra målsättningar som fastställdes i samband med vår notering. Under det senaste kvartalet fortsatte vi våra förberedelser för att expandera globalt till betydelsefulla marknader och ingick därmed ett strategiskt samarbetsavtal för att vidareutveckla nya diagnostiska och terapeutiska lösningar för mikrobiom. Vidare ingick vi även ett distributionsavtal för att lansera GA-map® på marknaden i Förenade Arabemiraten (UEA). Dessa strategiska samarbeten och partners perfekt in i vår affärsstrategi och gör det möjligt för oss att accelerera vår tillväxtresa mot att bli ett ledande diagnostikbolag inom mikrobiomområdet.”

Q2 2022 (2022-04-01 – 2022-06-30)

 • Rörelseresultatet uppgick till 5,5 MNOK (2,0).
 • Försäljningen uppgick till 3,0 MNOK (1,3).
 • Nettoresultatet uppgick till -6,1 MNOK (-6,9).
 • Totala tillgångar uppgick till 70,1 MNOK (43,9).
 • Soliditeten uppgick till 83,2 % (74,3).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,24 NOK (-0,40).

H1 2022 (2022-01-01 – 2022-06-30)

 • Rörelseresultatet uppgick till 10,3 MNOK (3,4).
 • Försäljningen uppgick till 5,5 MNOK (2,3).
 • Nettoresultatet uppgick till -13,8 MNOK (-15,1).
 • Totala tillgångar uppgick till 70,1 MNOK (43,9).
 • Soliditeten uppgick till 83,2 % (74,3).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,55 NOK (-0,88).

Väsentliga händelser under Q2 2022

 • Total rörelseintäkt uppgick till 5,5 MNOK under andra kvartalet 2022, en ökning med 117 % från andra kvartalet 2021. Nettoförlusten var -6,1 MNOK jämfört med -6,9 MNOK under motsvarande kvartal 2021.
 • Försäljningsintäkter för kvartalet uppgick till 3,0 MNOK, en ökning med 123 % jämfört med andra kvartalet 2021. Försäljningen av Regent-kit ökade med 113 % från 1,0 MNOK under andra kvartalet 2021 till 2,2 MNOK under andra kvartalet 2022.
 • Den 22 juni ingick GA ett strategiskt samarbetsavtal med Servatus Biopharmaceuticals Ltd. för att utveckla nya diagnostiska och terapeutiska lösningar inom mikrobiom. Samarbetet kommer att sammanföra Servatus exceptionella kunskap om bioterapi och GA:s mikrobiom diagnostiska signaturanalys för att utveckla nya diagnostiska markörer och behandlingsalternativ för att i slutändan förbättra livet för patienter över hela världen.
 • Den 19 maj ingick GA ett distributionsavtal med Omnigene Medical Technologies Ltd. för att lansera GA-map® på marknaden i Förenade Arabemiraten. I samarbetets första steg kommer Omnigene att lansera GA-map® Dysbiosis Test på marknaden i Malta.
 • Under andra kvartalet fick GA meddelande om godkännande av två posters vid American Association for Clinical Chemistry (AACC) kongress i Boston, vilket understryker styrkan i GA:s program för upptäckt av biomarkörer. Postrarna behandlade både GA:s studien om normala friska populationer i Nordamerika och en observationsstudie av typ 2-diabetes mikrobiota.
 • Under andra kvartalet meddelade GA att både Mangold och Norne Securities inlett analytikerbevakning av bolaget. Rapporterna kan läsas på GA:s webbplats www.genetic-analysis.com/analystcoverage/.
 • Den 28 april höll GA en årsstämma. Kommuniké från med sammanfattade beslut hålls tillgänglig på bolagets webbplats (www.genetic-analysis.com)

Väsentliga händelser efter perioden

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter perioden som väsentligt har påverkat denna rapport.

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer informtion, vänligen kontakta:
Ronny Hermansen, VD
E-mail: rh@genetic-analysis.com

Eilert Aamodt, CFO
E-mail: ea@genetic-analysis.com

Om Genetic Analysis
Genetic Analysis AS (GA) är ett vetenskapsbaserat diagnostiskt företag och en pionjär inom området mänsklig mikrobiom med mer än 10 års expertis inom forskning och produktutveckling. Den unika GA-map®-plattformen är baserad på en förinriktad multiplexmetod som är specialiserad för samtidig analys av ett stort antal bakterier i en reaktion. Testresultaten genereras med hjälp av den kliniskt validerade och banbrytande GA-map®-software algoritmen. Detta möjliggör omedelbara resultat utan behov av ytterligare bioinformatikarbete. GA:s vision är att bli det ledande företaget för standardiserade tarmmikrobiota-tester i världen, och GA har åtagit sig att hjälpa till att identifiera och återställa det mänskliga mikrobiomet genom sin toppmoderna teknik. GA har ett team av högt kvalificerade medarbetare med vetenskaplig bakgrund och kompetens inom bioinformatik, molekylärbiologi och bioteknik.

Mer information finns på Genetic Analysis hemsida: www.genetic-analysis.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Genetic Analysis AS

Prenumeration