Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-18 15:09:55

SolidX AB: Kalqyl publicerar analys av SolidX – 23 SEK riktkurs i optimistiskt scenario

SolidX AB ("SolidX" eller "Bolaget") ingick nyligen avtal med Kalqyl AB och nu har analysbolaget publicerat den första aktieanalysen av SolidX.

I syfte att öka transparensen har SolidX gett Kalqyl i uppdrag att göra analys av Bolaget. Analysen inkluderar en oberoende granskning av SolidX:s affärsmodell, framtidsutsikter och marknadspotentialen, konkurrenterna samt ett finansiellt scenario. SolidX jämförs mot konkurrerande konsultbolag på börsen och bedöms vara ett av börsens mest snabbväxande konsultbolag. Framtidsutsikterna för SolidX bedöms positiva med goda möjligheter att fortsätta kombinera hög omsättningstillväxt med god rörelsemarginal.

I Kalqyls huvudscenario estimerar analytikern en potentiell aktiekurs till 8,5 SEK till 2023/2024E. I det optimistiska scenariot där den organiska rekryteringstakten fortlöper samtidigt som SolidX adderar förvärv och lyckas expanderar verksamheten i Norge och Danmark, estimeras aktiekursen till 23 SEK vid slutet av räkenskapsåret 2023/2024E. 

"SolidX är ett av börsen mest snabbväxande konsultbolag. Bolaget har vuxit organiskt från åtta till cirka 150 heltidsanställda sedan 2018. Den exponentiella tillväxten av medarbetare är främst hänförlig till att bolaget erbjuder en månadslön som väl överstiger liknande konsulttjänster hos konkurrerande verksamheter. Detta bidrar till hög rekryteringstakt av kompetens och en näst intill obefintlig personalomsättning." skriver analytikern från Kalqyl AB.

Läs hela analysen här: https://kalqyl.se/initial-take-solidx

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SolidX AB

Utskick från Spotlight Group