Reports

Publicerat: 2022-08-25 08:30:00

Sustainion Group AB: Delårsrapport januari - juni 2022

"Stark orderingång och tillväxt, men med fortsatta leveransutmaningar"

Sammanfattning av perioden april 2022 - juni 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 37 156 TSEK (18 328), en tillväxt om 102,7 procent (3 001,1)
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 817 TSEK (4 279), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 10,3 procent (23,3)
  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 677 TSEK (3 457)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,00 kr (0,00)
  • Soliditet 46,4 procent (49,9)

Sammanfattning av perioden januari 2022 - juni 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 64 902 TSEK (29 488), en tillväxt om 120,1 procent (2 418,2)
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 741 TSEK (5 777), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 11,9 procent (19,6)
  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2 391 TSEK (4 371)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,00 kr (0,00)

Händelser under perioden april 2022 - juni 2022

  • Inga väsentliga händelser har rapporterats under perioden.

VD har ordet

Stark orderingång och tillväxt, men med fortsatta leveransutmaningar

Summerar vi det första halvåret så kan vi konstatera att vi fortsatt växer med lönsamhet och är i linje med koncernens långsiktiga finansiella mål om en EBITDA-marginal på tolv procent. Under andra kvartalet har vi dock fortsatt påverkats av försenade leveranser vilket i sin tur hämmat den organiska tillväxten, som stannade på två procent för första halvåret.

Vi befinner oss i en väldigt speciell situation med rådande världsläge där flera av våra bolag har kraftigt ökade orderböcker jämfört med tidigare år, men där vi dessvärrehar utmaningar med att få ut produkterna till kund på grund av försenade leveranser. Sammanlagt hade bolagen per den 30 juni en orderstock (ca 60 MSEK) som nästan motsvarar första halvårets omsättning, vilket är exceptionellt. Hade vi kunnat leverera enligt plan hade våra finansiella mål överträffats rejält. Vi arbetar nu fokuserat på att förbättra leveranssituationen, främst i Elpro och EWF Eco, men detta ligger till stor del utom vår kontroll. Vi hoppas dock att situationen kommer att förbättras under andra halvåret 2022.

Under det senaste kvartalet har vi bl.a. jobbat med integrationen av nyförvärvet EWF Eco i koncernen och arbetat vidare med vår satsning inom Smart City, vilket vi identifierat som ett intressant framtidsområde. Smarta uppkopplade städer bidrar till ett mer hållbart samhälle. I EWF ser vi en stor efterfrågan på bolagets produkter inom smart offentlig sophantering och orderböckerna är fulltecknade. Förseningar från bolagets huvudleverantör gör dock att bidraget till det finansiella resultatet blir negativt under andra kvartalet, trots ett framgångsrikt säljarbete.

Inom EnviroClean, EHC Teknik och Vindico Security har vi lyckats lösa de leveransutmaningar som uppstått utan att det inverkat väsentligt på lönsamheten.

Den 25 maj höll vi årsstämma i Sustainion, denna gång fysiskt i Göteborg och det var roligt att äntligen få träffa några av våra aktieägare. Nästa år hoppas vi bli ännu fler.

Förutom att vi arbetar med att utveckla affärerna i våra portföljbolag så har vi under kvartalet fortsatt tittat på nya intressanta förvärvsmöjligheter som passar in i koncernens verksamheter och strategi.

Nu har de flesta medarbetare i koncernen kommit tillbaka från en välförtjänt semester. Vi fortsätter att fylla på redan stora orderböcker och om bara leveranserna från våra underleverantörer återgår till mer normala förhållanden så ser vi ett bra år och en väldigt spännande utveckling framför oss!

Brodde Wetter, VD och koncernchef Sustainion Group AB

Se hela rapporten.

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 klockan 08:30 CET.


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se


Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fem dotterbolag:
- Vindico Security AB, som marknadsför och säljer säkra laddskåp
- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer
- Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar
- EWF Eco AB, som säljer produkter inom segmentet Smart City såsom den smarta soptunnan Bigbelly
Sustainion Group har även en minoritetspost i intressebolaget eSite Power Systems AB och är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG
Läs mer på:
www.sustainion.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB