Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-25 12:22:18

SolidX AB: SolidX rekryteringstakt fortsätter – senaste tillskotten beräknas generera en vinst om cirka 3,2 MSEK och intäkter med 11,3 MSEK

SolidX AB ("SolidX" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har rekryterat fem nya konsulter och förlängt två konsultuppdrag under augusti 2022. Samtliga sju konsulter bedöms generera intäkter om cirka 11,3 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 3,2 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar.

SolidX avrundar sommaren med en fortsatt stabil rekryteringstakt.

Under augusti har SolidX rekryterat fem nya konsulter och förlängt två konsultuppdrag. Med utgångspunkt i att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under ett år framöver, beräknas de sju konsulterna, enligt nuvarande avtal, generera en intäkt på cirka 11,3 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 3,2 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Konsulternas uppdrag återfinns hos befintliga kunder inom IT-området, varav en nykontrakterad kund, Polarium Energy Solutions AB. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.

"Augusti har visat sig vara ännu en framgångsrik månad där vi har bibehållit vår stabila tillväxttakt. Med en positiv analys utförd av Kalqyl med riktkurs på 8,5SEK i huvudscenariot och 23SEK i det optimistiska scenariot ser vi en fortsatt positiv tillväxt tillsammans med vårt intåg i Norden. Vi befinner oss i en positiv trend och jag ser en spännande tid framöver då SolidX fortsätter att växa och etablera sig som framtidens konsultbolag." kommenterar Filip Alexanderson, Koncern-VD, SolidX.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, Koncern-VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SolidX AB

Prenumeration