Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-25 14:34:40

Vultus AB: Vultus utökar närvaro i Brasilien genom avtal med Toyama

Vultus AB ("Vultus" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingått ett partneravtal med Toyama do Brasil ("Toyama"). Toyama kommer erbjuda Vultus tjänster till befintliga kunder mot en fast avgift per månad i kombination med en rörlig del per analyserad hektar. Vultus erhåller intäkter om cirka 1-3 MSEK per år, vilka kan utökas i kombination med den rörliga ersättningen per analyserad hektar. Brasilien, är med 2 368 788 kvadratkilometer världens fjärde största jordbruksland sett till total jordbruksareal och en viktig marknad för analyser av markförhållanden och grödor som Vultus erbjuder.

Vultus har ingått ett partneravtal med Brasilianska Toyama där Vultus analystjänster för grödor och markförhållanden kommer att erbjudas Toyamas kunder. Intäkterna beräknas till cirka 1-3 MSEK per verksamhetsår, vilka kan utökas i kombination med rörlig ersättning per analyserad hektar. Partneravtalet med Toyama stärker Vultus närvaro i Brasilien och på den sydamerikanska marknaden för vidare expansion.

"Brasilien är med 2 368 788 kvadratkilometer världens fjärde största jordbruksland sett till total jordbruksareal och en mycket viktig marknad för analyser av markförhållanden och grödor som Vultus erbjuder. I Toyama ser vi en partner som har löpande försäljning till precis den kundgrupp vi utvecklar våra produkter för. Till sitt erbjudande adderar Toyama nu Vultus tjänster till befintliga kunder", säger Per Karlsson, VD för Vultus.

Om Toyama

Toyama är ett multinationellt bolag inom försäljning av motorer och generatorer, närvarande på fem kontinenter och med registrerat varumärke i mer än 150 länder. Bolaget har stark närvaro på hemmamarknaden Sydamerika. I Brasilien har Toyama mer än 7 000 försäljningslokaler och erbjuder en portfölj med mer än 500 olika produkter. Bolaget är verksamt inom flera olika segment: Lantbruk, Bygg, Skog & Trädgård, sjöfart och transport.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida:
www.vultus.se

Denna information är sådan information som Vultus AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2022.

Vultus AB är ett agtech-bolag grundat i Lund 2016. Bolaget erbjuder analyser av grödor och markförhållanden för odlare på en global marknad. Vultus plattform uppdateras kontinuerligt genom satellitbilder och fältdata i syfte att leverera beslutsunderlag för åtgärder inom jord- och skogsbruk. Beslutsunderlagen gör det lättare att optimera insatser och fatta mer effektiva och hållbara beslut.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vultus AB

Prenumeration