Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-09-07 11:28:13

JS Security Technologies Group AB: JS Securitys styrelseordförande har förvärvat aktier

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) meddelar idag att Bolagets styrelseordförande, Niclas Folkesson, har förvärvat aktier i Bolaget.

Niclas Folkesson har under perioden 26 augusti - 5 september, förvärvat 160 000 aktier i Bolaget. Niclas Folkessons sammanlagda aktieinnehav, uppgår nu till 254 996 aktier, motsvarande 1,97% av kapital och röstetal.

Denna publicering föranleds av att JS Security har beslutat att på eget initiativ publicera förvärv eller försäljningar av aktier i Bolaget som utgörs av styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i Bolaget. Detta i enlighet med Bolagets strategi kring tydlig kommunikation med investerare, aktieägare och analytiker.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om JS Security Technologies Group AB

Prenumeration