Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-09-08 07:00:00

SolidX AB: SolidX expanderar till Danmark – tecknar konsultavtal med Alfa Laval

SolidX AB ("SolidX" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har signerat ett avtal med Alfa Laval i Danmark och tar nu ytterligare ett viktigt steg i Bolagets expansion i Norden. Avtalet trädde i kraft den 7:e september och innebär nu att SolidX har lyckats expandera konsultverksamheten till både Danmark och Norge.

SolidX har tagit ytterligare ett steg i Bolagets geografiska expansion genom att nu ha signerat ett konsultavtal med Alfa Laval i Danmark. Signeringen med Alfa Laval är en viktig del i verksamhetsutvecklingen då Danmark har varit en målmarknad för SolidX att etablera sig på. Avtalet träder i kraft omgående och SolidX kommer nu börja hyra ut konsulter efter kundens behov. 

I dagsläget är Sverige den viktigaste marknaden för SolidX men expansionen till Danmark innebär ytterligare tillväxtmöjligheter. Appliceringen av Bolagets affärsmodell i ytterligare ett land innebär att SolidX kan bibehålla den stabila rekryteringstakten och fortsätta växa. Med hänsyn till den rådande valutakursen finns det även ett intresse från danska aktörer att köpa konsulttjänster från Sverige.

Koncern-VD Filip Alexanderson kommenterar:

"Vi har länge haft våra nordiska grannländer som viktiga målmarknader för att expandera SolidX. Nyligen expanderade vi till den norska marknaden och nu kan vi gladeligen meddela att vi tagit ytterligare ett viktigt steg i vår geografiska expansion. Affären med Alfa Laval markerar ett viktigt steg som kommer tillåta oss att stärka vår tillväxttakt. Framöver kommer vi fortsätta fokusera på att bredda vår verksamhet och fortsätta bibehålla vår höga omsättningstillväxt."  

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, Koncern-VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SolidX AB

Prenumeration