Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-09-13 09:07:36

Spermosens AB (publ): Spermosens AB (publ) justerar tidplanen: tillverkningen startar i mitten av 2023

Spermosens AB (publ) första produkt, JUNO-Checked System, närmar sig produktion. Bolaget har under våren och sommaren tecknat avsiktsförklaringar avseende försäljning till IVF-kliniker för forskningsändamål, samtidigt som bolaget förhandlar med möjliga kontraktstillverkare (CMO). Avtal kommer att tecknas inom kort innebärande att tillverkning och utleveranser planeras inledas i skiftet Q2-Q3 2023.

"Vi är glada över att vara i slutförhandling med kontraktstillverkare. Vår sammanlagda bedömning är att vår initiala tidplan att påbörja tillverkning redan under det fjärde kvartalet 2022 i nuläget inte är realistisk. Vi har därför justerat vår tidsplan och planerar med att vara igång i mitten av 2023. Parallellt arbetar vi med att förbereda för produktion respektive försäljning samt godkännandeprocesser.", säger John Lempert, VD för Spermosens.

 

Spermosens fortsätter arbetet med att teckna avsiktsförklaringar avseende försäljning för forskningsändamål till IVF-kliniker i de nordiska länderna i väntan på att alla tillstånd blir klara.

 

"Vår produkt tas väl emot och vi möter stort intresse från IVF-klinikernas sida. Försäljning för forskningsändamål är ett väletablerat sätt att tidigarelägga intäkter, och samtidigt bygga upp marknaden under tiden processen för CE-märkning fortlöper", fortsätter John Lempert, VD för Spermosens. 

 

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD

+46 (0)76-311 40 91

 

 

 

Spermosens AB (publ)

www.spermosens.com

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

 


Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-13 09:07 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)

Prenumeration