Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-09-19 09:55:44

I Love Lund AB (publ): I Love Lund AB (publ) godkänns för notering och offentliggör memorandum

I Love Lund AB (publ) ("I Love Lund" eller "Bolaget") meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market och offentliggör härmed även noteringsmemorandum. Bolaget har inte genomfört någon kapitalisering i samband med noteringen. Bolagets Memorandumet finns tillgängligt via Bolagets (www.ilovelund.se), Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Första dag för handel av Bolagets B-aktier blir den 23 september.

"I Love Lund erbjuder investerare exponering mot ett femtiotal främst onoterade Lundabolag, oftast i mycket tidig bolagsfas. God förvaltning och värdeutveckling kombineras med Lundanytta och investerings- och övriga aktiviteter för aktieägarna. Till våra entreprenöriella portföljbolag bidrar vi med kapital och kompetens från oss och hela vårt Lundabaserade investeringsnätverk. Med vår notering på Spotlight låter vi nu alla Lundaälskare enkelt och tryggt investera i idérika lunda-start-ups", säger Björn Englund, VD och grundare I Love Lund.

Bakgrund och motiv

I Love Lund är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas. Utöver den rena investeringsverksamheten ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötesaktiviteter för våra aktieägare och övriga intressenter runt Bolaget. Investeringsportföljen består idag av över femtio (50) bolag varav den stora merparten är onoterade. Investeringarna ska ge en god värdeökning, vilket tillsammans med andra aktivitetsmål och effekter, bäst kan definieras som en god relativ riskjusterad värdeökning över en konjunkturcykel. I Love Lunds investeringsportfölj har en bred och diversifierad sammansättning som både ska reflektera dagens och framtidens näringsliv i Lund. Det senare innebär dels att portföljen kommer att vara viktad mot mindre, ofta onoterade bolag med god innovationshöjd och att bredden i portföljen ska bidra till att hitta morgondagens tillväxtföretag som ska bära Lund framåt i kommande decennier. En röd tråd är att bolagen ska få arbeta fritt som tidigare, men där synergier kan uppstå med den expertis som finns i Bolaget och dess nära nätverk som kan ge understöd vad gäller strategier och styrning.

Noteringen skapar bland annat utökade möjligheter för allmänheten att investera i det lokala näringslivet samt bidrar med god marknadsföring av Bolaget. Vidare underlättas eventuell framtida kapitalanskaffning, vilket främjar att hög utvecklings- och expansionstakt kan hållas.

I Love Lund har idag, den 19 september 2022 godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Mer information om I Love Lund presenteras i det memorandum som nu offentliggörs och finns tillgängligt via Bolagets (www.ilovelund.se), Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Noteringen i sammandrag

Antal aktier i bolaget: 380 250 aktier.

Värdering i samband med notering: Inget erbjudande i form av nyemission, med tillhörande emissonsvärdering och emissionskurs, finns i samband med noteringen. Därmed finns ingen noteringskurs som riktmärke utan marknaden sätter priset.

Planerad första dag för handel: Aktien i Bolaget är planerad att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 23 september 2022.

ISIN-kod: SE0018397648

Handelsbeteckning: LOVE B

För mer information om I Love Lund, vänliga kontakta:

Björn Englund, VD

Telefon: +46 73-529 53 33

E-post: bjorn.englund@ilovelund.se

Hemsida: www.ilovelund.se

Om I Love Lund AB (publ):

I Love Lund är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas. Utöver den rena investeringsverksamheten ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötesaktiviteter för våra aktieägare och övriga intressenter runt Bolaget. Investeringsportföljen består idag av över femtio (50) bolag varav den stora merparten är onoterade. Investeringarna ska ge en god värdeökning, vilket tillsammans med andra aktivitetsmål och effekter, bäst kan definieras som en god relativ riskjusterad värdeökning över en konjunkturcykel. I Love Lunds investeringsportfölj har en bred och diversifierad sammansättning som både ska reflektera dagens och framtidens näringsliv i Lund. Mer information finns på www.ilovelund.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)

Utskick från Spotlight Group