Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-09-20 18:28:10

BrainCool AB: BrainCool AB (publ): BrainCool erhåller nytt patentgodkännande i USA för IQool™ System

BrainCool AB (publ ("BrainCool" eller "bolaget") har erhållit ännu ett patent i USA från det amerikanska patentverket (USPTO) för produkten IQool / BrainCool™ System. Patentet avser vår teknik för att hantera frossbrytningar vid kylning vilket är en tydlig och viktig signal om teknikhöjden och innovationsgraden av produkten vilket ytterligare bekräftar vår position som ett av de ledande "high qulity TTM-systemen" på USA marknaden. Patentet mot "shivering" är redan godkänt bland annat i Sverige, Japan och Kina.

Bolaget har tidigare erhållit patentgodkännande i USA för produkten avseende den aktuella tekniken "flerzonskylning", det vill säga nedkylning av olika kroppsdelar oberoende av varandra, för att underlätta och förbättra kylbehandlingen.

VD Martin Waleij kommenterar:

Patentgodkännandet skapar ytterligare skydd för produkten på den viktiga USA-marknaden, vilket säkerställer produktens särställning som ett high quality TTM-system.

Vår patenterade produkt IQool™ System, är anpassad att fungera för behandling enligt flera olika behandlingsstrategier, måltemperaturer och indikationer. Systemet har kapacitet att kyla kraftigt för snabb effekt och dess patenterade funktioner ger ytterligare stora fördelar gentemot konkurrerande produkter. 


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-20 18:28 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om BrainCool AB

Utskick från Spotlight Group