Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-09-23 07:30:00

I Love Lund AB (publ): Idag inleds handeln i I Love Lund AB:s (publ) B-aktier på Spotlight Stock Market

Idag inleds handeln i I Love Lund ABs (publ) ("I Love Lund" eller "Bolaget") B-aktier på Spotlight Stock Market. Bolagets B-aktier handlas under kortnamnet "LOVE B" och har ISIN-kod SE0018397648.

För mer information om I Love Lund, vänliga kontakta:

Björn Englund, VD

Telefon: +46 73-529 53 33

E-post: bjorn.englund@ilovelund.se

Hemsida: www.ilovelund.se

 I Love Lund AB (publ):

I Love Lund är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas. Utöver den rena investeringsverksamheten ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötesaktiviteter för våra aktieägare och övriga intressenter runt Bolaget. Investeringsportföljen består idag av över femtio (50) bolag varav den stora merparten är onoterade. Investeringarna ska ge en god värdeökning, vilket tillsammans med andra aktivitetsmål och effekter, bäst kan definieras som en god relativ riskjusterad värdeökning över en konjunkturcykel. I Love Lunds investeringsportfölj har en bred och diversifierad sammansättning som både ska reflektera dagens och framtidens näringsliv i Lund. Mer information finns på www.ilovelund.se.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)

Prenumeration