Press release from Companies

Publicerat: 2022-09-26 17:40:38

Arcede Pharma AB: KOMPLETTERANDE UPPGIFTER ARCEDE PHARMA AB: DELÅRSRAPPORT 1, FÖRKORTAT RÄKENSKAPSÅR 2022

Kvartalsrapporten har kompletterats då jämförande tal inte var med i tidigare version. 

Informationen i rapporten ska läsas tillsammans med Arcedes reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2020, 2021 och det förkortade räkenskapsåret 2022 inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser, vilka återfinns i det Memorandum som publicerades 2022-06-21.

Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Arcede Pharma AB