Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-10-18 15:32:52

Vultus AB: Ändring i styrelsen

Vultus AB ("Vultus") meddelar idag att styrelseledamoten Malin Stavlind på egen begäran avgår från styrelsen med omedelbar verkan.

Enligt Vultus bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. Efter att Malin Stavlind lämnar styrelsen kommer den att bestå av fyra ledamöter och därmed uppfylla kraven i bolagsordningen. Styrelsen har inte för avsikt att kalla till extra bolagsstämma för att välja en ny styrelse före ordinarie bolagsstämma 2023.

Per Hökfelt, styrelseordförande i Vultus:

"Vi tackar Malin för all hjälp och engagemang i Vultus sedan i våras och önskar all välgång framöver. Styrelsearbetet fortsätter som planerat under året och fokus ligger på att fortsätta etablera Vultus Agritech-plattform på marknaden"

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

About Vultus – vultus.se

Vultus take hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers large fertilizer savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis, all understandable and ready to put into practice. Vultus is the farmer's eye in the sky - providing forecasts, intel and warnings in all kinds of weather, 24/7/365 – giving growers a crystal ball for an accurate heads up on their business.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vultus AB

Prenumeration