Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-10-21 16:42:38

Redsense Medical AB: Valberedning utsedd inför årsstämman 2023 i Redsense Medical AB

En valberedning har etablerats inför årsstämman 2023 i Redsense Medical AB.

Valberedningen, som har utsetts i enlighet med de principer som antagits av årsstämman den 12 maj 2021, består av:

Cecilia Jinert Johansson, utsedd av Seventh Sense Adventures Holding AB

Lars Rodert, utsedd av ÖstVäst Capital Management

Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Patrik Byhmer, Styrelsens ordförande

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag avseende; val av ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden samt i förekommande fall ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot, förslag till val av revisor och revisorsarvode samt i den mån det anses behövligt, förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till patrik.byhmer@redsensemedical.com senast den10 januari 2023.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida; www.redsensemedical.com

Årsstämman hålls den 9 maj 2023 i Halmstad.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Pontus Nobréus
VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 72-171 1264 
E-post: pontus.nobreus (at) redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Redsense Medical AB

Prenumeration