Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-10-24 20:50:39

SolidX AB: SolidX Care AB ingår ytterligare direktupphandling med region Halland avseende överläkare inom radiologi – Bolagets andra avtal med regionen.

SolidX AB ("SolidX" eller "Bolaget") meddelar idag att dotterbolaget SolidX Care har signerat direktavtal med region Halland. Upphandlingen är genomförd som en direktupphandling. Avtalet träder i kraft 31/10 2022. I samband med signeringen av direktavtalet kommer även dotterbolagets nyrekryterade överläkare inleda sin tjänst som konsult.

Etableringen av SolidX Care har intensifierats under den senaste perioden. Tidigare i augusti tillkännagav Bolaget att den första specialistläkaren hade rekryterats och den 9:e augusti 2022 att det första direktavtalet hade signats med sjukhus i Danmark, samt den 16:e augusti att direktavtal slutits med region Halland samtidigt som en specialistläkare anställts. Nu meddelar Bolaget att den andra konsulten för regionen signerats, avtalet signades med Region Halland, konsulten startar sitt uppdrag den 31/10 2022. I samband med att avtalet träder i kraft kommer den redan rekryterade specialistläkaren att inleda sin tjänst på sjukhuset.

 

 Anton Svenberg, VD för SolidX Care kommenterar:

"SolidX Care har uppnått sin fjärde milstolpe och signerat sitt tredje direktavtal på kort tid. Vi ser stor potential i samarbetet med region Halland och ser detta andra signerade avtal som ett bevis på fortsatt tillväxt inom regionen.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, Koncern-VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget tre dotterbolag, Sekel AB, SolidX Care AB samt SolidX ApS (Danmark). Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SolidX AB

Prenumeration