Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-10-31 15:30:22

Micropos Medical AB: Micropos Medical fortsätter sin USA lansering.

Micropos är åter på svenska mark efter en veckas kongressdeltagande och sjukhusbesök i sitt fortsatta arbete med introduktion av Raypilot i USA.

Under den gångna veckan deltog Micropos Medical på den amerikanska strålterapi kongressen ASTRO (American Society for Radiation Oncology) i San Antonio, USA.

Denna kongress och utställning är världens störta inom strålterapi. Det var första gången sedan coronapandemin som icke amerikanska deltagare och företag var välkomna. Förväntningarna var stora och även om antalet deltagare inte var på nivå med kongresser innan pandemin så fick Micropos kontakt med många kvalitativa intressenter. Flera läkare från olika sjukhusgrupper uttalande entydigt vikten av ett innovativt övervakningssystem av organröelse som på ett enkelt vis kan implementeras på sjukhusen i och med övergången till Hypofraktionering.

Vår erfarenhet är att Raypilot mycket väl lever upp till dessa förväntningar” säger bolaget VD Thomas Lindström.

Han fortsätter vidare;

Hypofraktionering är på stark frammarsch i USA och ersättningssystemen där har börjat anpassas till behandlingsresultat och inte bara antalet gånger man strålar. Detta kommer sannolikt driva på hypofraktionering* (också kallat SBRT) och därmed vikten av rörelsekontroll generellt och inte minst för prostatan”

USA är den enskilt största marknaden för utrustning inom strålterapi. Över 250 000 nya fall av prostatacancer diagnostiserar årligen. Marknaden består till mesta dels av privata sjukvårdsaktörer och flertal av de fanns representerade på ASTRO mötet genom läkare och administratörer. Bolagets uppgift är nu att följa upp dessa och bland annat erbjuda utprovning på plats.

(* Hypofraktionering, eller SBRT, innebär att man strålar färre gånger, oftast 4-5 gånger och med högre dos per tillfäller i jmf med konvetionell strålning där lägre dos under 20 till 40 gånger ges till patienten)

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt Raypilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. Raypilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Raypilot® med förbrukningsvarorna Hypocath®  och Viewcath är CE-märkta och FDA godkända för Europeisk- respektive USA användning.

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Micropos Medical AB

Utskick från Spotlight Group