Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-01 08:30:00

ABAS Protect AB: I dag startar handeln i ABAS Protects aktie

ABAS Protect har under oktober månad genomfört en nyemission som efter acceptans av sent inkomna teckningssedlar inbringat 10,1 MSEK. I dag startar handeln genom att bolagets huvudägare Sävshult Invest AB lånat ut aktier. Handel med utgivna teckningsrätter inleds så fort som dessa blivit registrerade hos Bolagsverket.

För att säkerställa likviditeten i aktien har ABAS Protect anlitat Sedermera Fondkommission så som likviditetsgarant.

Totalt tecknades 806 682 units i emissionen, vilket innebär att efter registrering kommer ABAS Protect att ha 6 406 682 aktier och 806 682 teckningsoptioner utgivna. Aktiekapitalet kommer efter registrering att uppgå till 640 668,20 SEK.

För mer information om ABAS Protect AB, vänligen kontakta:

VD Tomas Karlsson
+46 70 413 48 91
tomas@abas.se

Kort om ABAS Protect AB

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.

ABAS Protect kännetecknas av en hög innovationskraft och med en ambition i att ligga i framkant av produkt- och tjänsteutveckling. Allt mer digitala lösningar utvecklas i branschen. Detta innebär en ökad säkerhet men samtidigt en bättre möjlighet att styra och kontrollera trafik samt tillgänglighet till området. Den nya tekniken i kombination med bolagets nästan hundraåriga erfarenhet, av vad som kallas fysiskt områdesskydd, ger en tyngd och en stabilitet i bolaget.

Bolaget har de senaste åren levererat en stabil tillväxt med lönsamhet och står nu inför en utbyggnad av både tillverkningsenheterna i såväl Ambjörnarp som i Polen. Ambitionen är att expandera dels i Sverige, dels i övriga Skandinavien och Norra Europa. En tillväxt som i första hand ska ske organiskt

med befintligt produktsortiment och lönsamhet, men som även kan ske via förvärv.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ABAS Protect AB

Prenumeration