Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-01 14:47:05

JS Security Technologies Group AB: JS Security erhåller order om cirka 260 TSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har idag erhållit en order om cirka 260 TSEK. Ordern avser JS Securitys ''SaaS''-tjänster och lösningar.

Ordervärdet på initialt cirka 260 TSEK, avser användning av JS Securitys ''SaaS''-tjänster och lösningar under resterande av 2022, samt Q1 2023. JS Security har som målsättning att utöka engagemanget med kunden under nästkommande år. 

‘’Trots att omvärlden befinner sig i ett relativt pressat läge med bl.a. skenande priser, stigande räntor och pågående konflikter, kan vi idag med glädje presentera denna goda nyhet. Ordern är ett kvitto på våra medarbetares hårda arbete.’’ säger Pierre Grönberg, VD och grundare, JS Security

Viktig information vid offentliggörande av kundorder

JS Security är ett cybersäkerhetsföretag som värnar om sina kunders integritet. Mot bakgrund av detta, samt att JS Security lagrar känslig och viktig information, klassar Bolaget det som en säkerhetsrisk att publicera kundernas företagsnamn vid offentliggörande av en kundorder. Därav väljer JS Security att inte publicera företagsnamn vid ordertillfället.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om JS Security Technologies Group AB

Utskick från Spotlight Group