Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-02 11:41:02

I Love Lund AB (publ): I Love Lund AB investerar i Pembio AB

Som tidigare har kommunicerats i korthet i noteringsmemorandum och informeras nu härom mer utförligt och med kommentarer:

I Love Lund AB (publ) ("I Love Lund" eller "Bolaget") investerar en halv miljon kronor i Pembio AB, som därmed blivit det senaste nytillskottet i investeringsportföljen.

Bakgrund och motiv

I Love Lund tar plats i Pembio AB:s ägarskara genom en investering på en halv miljon kronor för 65 790 aktier i bolagets riktade nyemission. Investeringen, som sker kontant, innebär både att ett helt nytt bolag tagit plats i vår breda investeringsportfölj samt att I Love Lund blir den första externa ägaren i målbolaget. Investeringen ska ses som en del av den löpande förvaltningen för I Love Lund samt har tidigare meddelats i korthet i vårt noteringsmemorandum.

 

Med hjälp av det nya kapitalet ökar Pembio nu sina satsningar på marknadsföring, distribution och marknadsinträde. Bolaget lanserade produkten formellt i början av hösten och genomför nu ett metodiskt arbete med att driva in nya användare på bästa kostnadseffektiva vis.

 

Pembio AB har skapat nästa generations digitala produktivitetsplattform som ger teams och bolag verktygen de behöver för att lyckas med hybrid-remote arbete, genom banbrytande lösningar för kommunikation, planering och arbete i digitala arbetsrum. Affärsmodellen består av en kombination av freemium och tidsbegränsad gratis premium. Gemensamma mål, komplexa arbetsuppgifter och digitala arbetsplattformar är det nya normala för alla arbetsgrupper.

 

I Love Lunds roll i det lokala finansiella ekosystemet är att typiskt investera i tillväxtbolag i ett mycket tidigt skede. På så vis kompletterar de båda bolagens behov varandra väl. Förväntningen på Pembio är god värdeutveckling och Lundanytta för det kapital och kompetens som ges. En röd tråd är att målbolagen ska få arbeta fritt som tidigare, men där synergier kan uppstå med den expertis som finns inom I Love Lund och vårt nära nätverk som kan ge understöd vad gäller strategier och styrning.

 

Kommentarer

- Pembio är ett mycket spännande entreprenöriellt start-up företag med en kompetent produkt nära till marknaden och lett av ett kompetent grundar- och ledningsteam, verkandes inom ett snabbt växande marknadssegment, säger I Love Lunds VD Björn Englund.

 

Pembio AB:s VD, Johan Flodgren kommenterar ägandet och partnerskapet så här:

- Vi är riktigt taggade att vara i gång med ägandet och partnerskapet med I Love Lund. Det är en verkligt fin utveckling för Pembio. Det har varit en konstruktiv och effektiv process där vi nu fokuserar helt på att ta Pembio till nya höjder. Värdeskapande för oss alla som älskar Lund.

 

Läs mer om Pembio: www.pembio.com

 

 

För mer information, kontakta:

Björn Englund, VD I Love Lund AB, telefon: +46 735 29 53 33

Johan Flodgren, VD Pembio AB, telefon: +44 759 76 25 271

 

Om I Love Lund AB (publ):

I Love Lund AB (ILL) är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade tillväxtbolag med innovationshöjd i tidig utvecklingsfas. I kärnverksamheten ingår även att skapa mötesaktiviteter för aktieägare och intressenter runt bolaget. Investeringsportföljen består idag av över femtio målbolag, har en bred och diversifierad sammansättning och som ska reflektera dagens och morgondagens lokala/regionala näringsliv. Mer information finns på www.ilovelund.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)