Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-09 13:37:10

Spermosens AB (publ): Spermosens erhåller patentgodkännande från Japans patentverk

Spermosens AB meddelar idag att Japans patentverk (JPO) slutgiltigt har godkänt patentet JP 7168265, Spermosens erhåller därmed skydd för sin medicintekniska produkt inklusive biosensorn och dess användning för selektion av lämpliga spermier för In Vitro Fertilisering (IVF-behandling) i Japan. 

Japanska marknaden är en av världens tre största marknader för IVF.  Med över 440 000 genomförda behandlingar per år står Japan för cirka 15 procent av världsmarknaden.

 

”I och med JPOs godkännande av vårt patent får Spermosens ett starkt patentskydd på en av världens tre största marknader, vilket givetvis stärker oss inför framtida marknadsbearbetning”, säger John Lempert, VD för Spermosens.

 

Spermosens utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att bidra till ett ökat antal lyckade IVF behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Det årliga antalet behandlingscykler[1] beräknas uppgå till över 3 miljoner utfört på över 5000 kliniker. Enbart i Sverige startades under 2019 cirka 20 000 cykler[2] uppdelat på 18 IVF-kliniker.

 

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD

+46 (0)76-311 40 91

 

Spermosens AB (publ)

www.spermosens.com

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet

 

[1] https://www.icmartivf.org/reports-publications/


Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-09 13:37 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)