Hem

Reports

Publicerat: 2022-11-09 13:37:51

Invent Medic Sweden AB: Invent Medic publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets delårsrapport för kvartal 3 2022.

Nytt kvartalsrekord – Försäljningen ökade med 160% jämfört med samma kvartal 2021

Sammanfattning av tredje kvartalet 2022

 • Tydlig ökning av antalet sålda singelförpackningar av Efemia Bladder Support i de nordiska länderna
 • Försäljningen i Storbritannien ökade i och med att den nya brittiska distributören har påbörjat sina försäljningsaktiviteter.
 • Fortsatt fokus på kostnader som minskade med ytterligare 20% under kvartalet jämför med föregående kvartal.
 • Lyckad kvalitetsrevision i enlighet med MDR genomförd.
 • Efemia Menstrual Cup inkluderades i Apoteas online-sortiment.
 • Apotek Hjärtat tog in Efemia Menstrual Cup i sitt online-sortiment.
 • Den nordiska apoteksaktören Med24 började sälja både Efemia Bladder Support och Efemia Menstrual Cup på den danska marknaden.

1 juli – 30 september (jmf kvartal 3, 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 861 (330) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -2 224 (-3 980) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,09 (-0,25) SEK

1 januari – 30 september (jmf samma period 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 192 (1 377) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -10 147 (-12 848) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,39 (-0,82) SEK
 • Likvida medel per den 30 september uppgick till 4 702 (5 559) KSEK

VD Anna Lindström kommenterar:
– Vi levererade ännu ett kvartalsrekord, vilket visar hur viktigt det är att vara ute och möta våra kunder inom professionen samt våra slutanvändare via sociala medier. I Norden består en betydande del av försäljningstillväxten av singelförpackningar, vilket är positivt inför framtiden då vi ständigt når ut till nya användare, detta samtidigt som Storbritannien börjar ge avtryck i försäljningen. Parallellt fortsätter vi att hålla nere våra kostnader och se till att det vi investerar i ger ökad försäljning, och här har vår satsning på att arbeta med betygsättningstjänster gett goda resultat som att nya apotekskedjor blivit återförsäljare av Efemia Menstrual Cup.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Anna Lindström, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia Bladder Support, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Bolagets andra produkt Efemia Menstrual Cup fungerar som ett smidigt och hållbart alternativ till traditionella mensskydd, och den är utformad för att vara följsam, säker och marknadens bekvämaste menskopp. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Invent Medic Sweden AB

Utskick från Spotlight Group