Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-10 10:06:34

Abera Bioscience AB: Rättelse: Abera Bioscience AB Delårsrapport Q3 2022

Rättelse angående MAR-etikett.

Abera Bioscience AB (publ) publicerade tidigare under dagen Delårsrapport Q3 2022 och angav i pressmeddelandet MAR-etikett. MAR-etiketten saknades dock i själva delårsrapporten och därför skickar vi ut en rättelse med en uppdaterad delårsrapport där följande information har lagts till i slutet av rapporten:

Denna information är sådan som Abera Bioscience är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-10 08:45 CET.

Uppdaterad delårsrapport bifogas pressmeddelandet och finns dessutom på bolagets hemsida www.aberabio.com

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam och Stockholms universitet. Abera besitter flera egenutvecklade och patenterade plattformsteknologier som möjliggör effektiv utveckling av vaccinkandidater med fleratalet fördelar jämfört med befintliga vacciner. Utifrån sina plattformsteknologier har Bolaget utvecklat flera vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett nasalt vaccin mot pneumokocker som befinner sig i sen preklinisk fas och inom immunonkologi fokuserar Bolaget på pre-kliniska studier inom individanpassad cancerbehandling.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Abera Bioscience AB