Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-10 12:33:59

Genetic Analysis AS: Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 14 november 2022

Oslo, Norge, 10 november 2022 – Den 14 november 2022 är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Genetic Analysis AS:s ("GA" eller "Bolaget") noteringsemission av units under september/oktober 2021. Nyttjandeperioden löper till och med den 16 november 2022. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i GA till en kurs om 9,30 NOK per aktie. Bolagets aktiekurs är för närvarande väsentligt lägre än teckningskursen och därmed något som optionsinnehavare bör vara medvetna om när de överväger eventuell teckning av aktier.

Övergripande villkor och information kring teckningsoptioner av serie TO 1:

  • Nyttjandeperiod: Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rum under perioden 2–16 november 2022.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1: 14 november 2022.
  • Teckningsanmälan: Ska göras direkt till Bolaget genom att fylla i, underteckna och skicka dokumentet till Bolaget senast den 16 november 2022. Dokumentet är tillgänglig på Bolagets hemsida https://www.genetic-analysis.com/ipo-2021/. Teckningsbeloppet ska betalas i norska kronor (NOK) till Bolagets bankkonto inom två dagar.
  • Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i GA till en kurs om 9,30 NOK.
  • Emissionsvolym: Det finns 4 620 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 som vid fullt utnyttjande kan tillföra Bolaget cirka 43 miljoner NOK före emissionskostnader.
  • Kortnamn och ISIN-kod: Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet GEAN TO 1 och med ISIN-kod NO0011054223.
  • Kommunikation av utfall: Omkring den 21 november 2022.
  • Övrigt: Inga interimsaktier kommer att bokas ut.

Rådgivare och emissionsinstitut:
Sedermera Corporate Finance AB är svensk finansiell rådgivare åt GA i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Advokatfirman Wiersholm AS är legal rådgivare och DNB Bank ASA agerar emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Eilert Aamodt, CFO
E-post: ea@genetic-analysis.com

Hemsida: www.genetic-analysis.com

För mer information om GA, vänligen kontakta:
Ronny Hermansen, VD
E-post: rh@genetic-analysis.com

Om Genetic Analysis
Genetic Analysis AS (GA) är ett vetenskapsbaserat diagnostiskt företag och en pionjär inom området mänsklig mikrobiom med mer än 10 års expertis inom forskning och produktutveckling. Den unika GA-map®-plattformen är baserad på en förinriktad multiplexmetod som är specialiserad för samtidig analys av ett stort antal bakterier i en reaktion. Testresultaten genereras med hjälp av den kliniskt validerade och banbrytande GA-map®-software algoritmen. Detta möjliggör omedelbara resultat utan behov av ytterligare bioinformatikarbete. GA:s vision är att bli det ledande företaget för standardiserade tarmmikrobiota-tester i världen, och GA har åtagit sig att hjälpa till att identifiera och återställa det mänskliga mikrobiomet genom sin toppmoderna teknik. GA har ett team av högt kvalificerade medarbetare med vetenskaplig bakgrund och kompetens inom bioinformatik, molekylärbiologi och bioteknik.

Mer information finns på Genetic Analysis hemsida: www.genetic-analysis.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Genetic Analysis AS

Prenumeration