Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-22 10:39:21

Smoltek Nanotech: Smolteks valberedning inför årsstämman 2023

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) ("Smoltek") meddelar sammansättningen av valberedningen i Smoltek inför årsstämman 2023. Valberedningens ledamöter består av Lena Olving, Marie Landfors och David Pettersson samt bolagets styrelseordförande Peter Augustsson.

 Valberedningens ledamöter har utsetts enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman den 27 maj 2021, i enlighet med vilken bolagets tre största ägare per 30 augusti 2022; har rätt att utse varsin representant i valberedningen. Årets representatnter har utsetts av Gramtec Business Partner AB, Peter Enoksson och Shafiq Kabir.

Valberedningen består av följande ledamöter:

Lena Olving (valberedningens ordförande) 
Partner och grundare av Olving & Ohberg AB. Kommer innan dess från rollen som vd och koncernchef för Mycronic AB.

Marie Landfors 
Tidigare interims-vd för Smoltek Nanotech Holding AB, och har därmed en mycket god kunskap om bolagets verksamhet.

David Pettersson 
Vd för Gramtec Venture AB, ett dotterbolag till Gramtec Business Partner AB, och har en lång relation till Smoltek.

Peter Augustsson  
Styrelseordförande i Smoltek Nanotech Holding AB

Valberedningen ska bland annat lämna förslag till årsstämman på antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, ordförande i styrelsen, revisorsval, styrelse- och revisorsarvoden samt ordförande på årsstämman i enlighet med vad som följer av svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till agm@smoltek.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid inför årsstämman 2023. Tid och plats för Smolteks årsstämma 2023 kommer att meddelas senare. 

För ytterligare upplysningar: 
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB,
Mail: hakan.persson@smoltek.com    
Telefon: +46 760 52 00 53
Webb: www.smoltek.com/investors

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 77 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Smoltek Nanotech

Prenumeration