Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-25 19:11:04

Sensor Alarm Norden AB: Teckningskurs fastställd till 0,24 kronor per aktie

Vid extra bolagsstämma i Sensor Alarm Norden AB (publ), org.nr 559035-1895, ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") idag den 25 november 2022 beslutades att genomföra riktade nyemissioner till ett antal investerare. Teckningskursen har idag fastställts, i enlighet med beräkningsgrunden i beslutet, till 0,24 kronor per ny aktie.

Enligt emissionsbeslutet ska teckningskursen motsvara den genomsnittliga volymviktade kursen (VWAP) under en period om 20 handelsdagar till och med dagen för stämman minus en rabatt om 25 procent.

Teckningskursen har idag fastställts till 0,24 kronor per aktie. Som kommunicerades den 25 oktober 2022 har Bolaget på förhand inhämtat teckningsåtaganden från berörda investerare om totalt 7 438 000 kronor vilket motsvarar det belopp som Bolaget avser emittera aktier för inom ramen för de beslutade emissionerna. Således avser Bolaget emittera 30 991 666 aktier till investerare till följd av emissionsbesluten.

Till följd av emissionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 3 099 166,6 kronor.

Denna information är sådan information som Sensor Alarm är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB