Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-28 10:06:57

Arcede Pharma AB: Japanska patentverket beviljar patent för RCD405

Arcede Pharma meddelar att det japanska patentverket avser bevilja patentansökan för RESP9000-serien där RCD405 ingår.  Ett formellt meddelande om ”Notice of Allowance” från patentverket i Japan har mottagits.

Patentet avser nya molekyler med en viss struktur som kan användas för att behandla sjukdomar som kännetecknas av luftvägskontraktioner, t.ex. KOL, astma, inflammation och/eller vasokonstriktion, t.ex. högt blodtryck (Japansk patentansökan Nr: 2020-570529, NOVEL BRONCHODILATING HETERO-LINKED AMIDES). Efter att de formella avgifterna är betalda kommer patentet att beviljas vilket ger Arcede Pharma marknadsexklusivitet i Japan till och med 2039. Patent är tidigare beviljade av det europeiska patentverket (EPO), samt även av patentverken i Belgien, Schweiz, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Sverige och Sydafrika.

För mer information:
Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2022.

Om Arcede Pharma:
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Arcede Pharma AB

Prenumeration