Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-29 15:05:27

Tura Group AB: Kommuniké från Tura Group extra bolagsstämma 2022

REGULATORY

Tura Group AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen och huvudaktieägare lagt fram.

Stämman beslutade om en utdelning om 0,30 kronor per aktie (sammanlagt 14 769 231 kronor) och att avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 1 december 2022. Utbetalningen beräknas betalas ut till aktieägarna tisdagen den 6 december 2022.

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Eriksson, Tura Group AB
+46 73 351 52 71
stefan.eriksson@turascandinavia.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tura Group AB

Utskick från Spotlight Group