Press release from Companies

Publicerat: 2022-12-08 08:33:10

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: Ny patentansökan gällande övervakning av strömavtagare och kontaktledningar för järnväg

Railway Metrics and Dynamics AB lämnar in en patentansökan gällande ett nytt sätt att övervaka tåg och järnvägsinfrastruktur, särskilt övervakning av strömavtagare och kontaktledningar.

Ett återkommande problem för järnvägen är till exempel slitna strömavtagare som kan gripa tag i kontaktledningen och slita ner den, vilket orsakar långa avbrott i tågtrafiken. Kontaktledningar slits också över tid och kräver regelbundet underhåll.

– En utmaning är att förstå när det är dags för underhåll och patentansökan tillhandahåller bättre metoder för att identifiera strömavtagarens och kontaktledningens status så att underhåll kan utföras i tid, säger Jan Lindqvist, vd Railway Metrics and Dynamics AB.

Patentet kan enkelt förklaras som hur radarenheter och accelerometrar kan användas för att mäta olika parametrar mellan kontaktledning och pantograf och på så sätt leverera in nya typer av data till Railway Metrics and Dynamics plattform för övervakning och förvaltning av tillgångar.

Patentansökan lämnas in i Stockholm den 8 december kl 08.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Railway Metrics and Dynamics AB är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset manage­ment’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsin­dustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruk­tur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarkna­den samt humanmarknaden. För järnvägsin­dustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva trans­port med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet.

Läs mer om Railway Metrics and Dynamics här: https://railwaymetrics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB