Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-12-09 10:20:22

Renewable Ventures Nordic AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i i Renewable Ventures Nordic AB (publ), org nr 556769-3063 9:e december 2022

Renewable Ventures Nordic AB (publ) höll idag extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Stockholm, varvid följande beslut fattades:

  • Beslutades att välja Philip Asmar till ny styrelseledamot
  • Beslutades att införa incitamentsprogram i Renewable Ventures Nordic (publ) och Renewable Ventures Nordic 2 enligt förslag
  • Beslutades att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 2 (publ) till bolagets ägare. Avstämningsdag för utdelningen skall vara den 16:e december 2022

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Bonsib, VD
Telefon: +46 72-1827290
E-post:
marcus@reventures.se

Renewable Ventures Nordic AB är ett investeringsbolag som investerar i bolag som avser genomföra en notering inom en tvåårsperiod.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Renewable Ventures Nordic AB

Utskick från Spotlight Group