Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-12-12 06:30:00

SolidX AB: SolidX AB offentliggör halvårsrapport för perioden maj 2022 – oktober 2022

SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed halvårsrapporten för perioden maj -oktober 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på hemsidan (www.solidx.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av helårsrapport

Andra kvartalet (2022-08-01 – 2022-10-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 437 KSEK (10 806 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 135 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3 346 KSEK (73 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 4 484 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,085 SEK (0,001 SEK).*

Halvårsperioden (2022-05-01 – 2022-10-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 45 844 KSEK (21 478 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 114 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 448 KSEK (2 190 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 12 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,055 SEK (0,055 SEK).*
 • Likvida medel per 2022-10-31 uppgick till 4 702 KSEK (1 237 KSEK)

Definitioner:

*Resultat per aktie baseras på periodens resultat för andra kvartalet respektive halvårsperioden i koncernen. För jämförbarhet har totala antal aktier efter förra årets genomförda split används som kvot i beräkningen även för föregående års motsvarande period.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Den 1 augusti meddelade SolidX att dotterbolaget SolidX Care har rekryterat sin första konsult. Konsulten är en specialistläkare inom radiologi och kommer huvudsakligen att vara verksam inom Danmark.
 • Den 3 augusti meddelade SolidX att Bolaget har tecknat ett avtal med Optimera vilket är Bolagets hittills första affär på den norska marknaden och utgör ett viktigt startskott för SolidX:s etablering i Norge. Avtalet löper under ett år och kommer att generera en årsintäkt om ca 1,9 MSEK med en vinst om ca 550 KSEK efter avdrag för personalkostnad.
 • Den 9 augusti meddelade SolidX idag att SolidX Care har signerat sitt första avtal med ett sjukhus i Danmark. Avtalet träder i kraft den 6 november 2022 och sträcker sig initialt över sex månader med option på förlängning. I samband med signeringen av direktavtalet kommer även dotterbolagets nyrekryterade specialistläkare inleda sin tjänst, vilket uppskattas generera en intäkt om 1,5 MSEK, motsvarande en vinst om cirka 230 KSEK efter personalkostnader.
 • Den 16 augusti meddelade Bolaget att SolidX Care har signerat direktavtal med region Halland. Upphandlingen är genomförd som en direktupphandling. Avtalet träder i kraft 1 januari 2023 och sträcker sig initialt över sex månader med option på förlängning. I samband med signeringen av direktavtalet kommer även dotterbolagets nyrekryterade överläkare inleda sin tjänst som konsult, vilket uppskattas generera en intäkt om 1,5 MSEK, motsvarande en vinst om cirka 300 KSEK efter personalkostnader.
 • Den 25 augusti meddelade SolidX att Bolaget har rekryterat fem nya konsulter och förlängt två konsultuppdrag under augusti 2022. Samtliga sju konsulter bedöms generera intäkter om cirka 11,3 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 3,2 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar.
 • Den 8 september meddelade SolidX att Bolaget har signerat ett avtal med Alfa Laval i Danmark och tar nu ytterligare ett viktigt steg i Bolagets expansion i Norden. Avtalet trädde i kraft den 7:e september och innebär nu att SolidX har lyckats expandera konsultverksamheten till både Danmark och Norge.
 • Den 23 september meddelade SolidX att Bolaget har rekryterat fem nya konsulter under september. Samtliga fem konsulter bedöms generera intäkter om cirka 7,5 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 1,9 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Utöver de nyrekryterade konsulterna har SolidX signerat ett ramavtal med bostadsplattformen Hemnet AB som börjar gälla från och med september och initialt 12 månader framöver med möjlighet till förlängning.
 • Den 21 oktober meddelade SolidX att Bolaget har upprättat SolidX ApS som ett helägt dotterbolag till moderbolaget SolidX AB som ett led i att främja expansionen av koncernen i Danmark. Etableringen av SolidX ApS är av strategiska skäl som tillåter SolidX att effektivt driva affärer i Danmark. 
 • Den 24 oktober meddelade SolidX att dotterbolaget SolidX Care har signerat ytterligare ett direktavtal med region Halland. Upphandlingen är genomförd som en direktupphandling. Avtalet träder i kraft 31/10 2022. I samband med signeringen av direktavtalet kommer även dotterbolagets nyrekryterade överläkare inleda sin tjänst som konsult.
 • Den 25 oktober meddelade SolidX att Bolaget har signerat fem nya konsultaffärer, varav tre nyrekryterade och två förlängda. Samtliga fem konsulter bedöms generera intäkter om cirka 6,8 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 1,9 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 25 november meddelade SolidX att Bolaget har signerat tre nya konsulter som bedöms generera intäkter om cirka 4,3 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 1,2 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Vidare har även en ny kund inom byggbranschen signerats under november där SolidX kommer börja bistå med konsulter framgent. 
 • Den 2 december meddelade SolidX att dotterbolaget SolidX Care utökar sitt samarbete med region Halland genom ett direktavtal med nytt sjukhus och ny läkare.
 • Den 6 december meddelade SolidX att dotterbolaget SolidX Care ingått ramavtal med Region Själland i Danmark.

Övriga händelser under kvartalet

 • Den 30 september meddelade SolidX att Bolaget har blivit utnämnt till Gasellföretag 2022 av Dagens Industri. Varje år uppmärksammar Dagens Industri Sveriges mest framgångsrika företag där mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag kvalificeras. SolidX har haft en stark tillväxt och dubblat omsättningen årligen, samtidigt som tillväxten har ökat i och med Bolagets organiska rekryteringsmodeller och strategiska satsningar.
 • Den 18 oktober meddelade SolidX att Bolaget har omnämnts i Cinodes årliga undersökning ”konsultskollen” där Bolaget hamnade på sjätteplats i Sverige gällande omsättningstillväxt - mellan år 2020-2021, samt fjärdeplats I Sverige sett till medarbetartillväxt. 
 • Den 27 oktober tilldelades SolidX AB certifikatet och utmärkelsen Nordiskt tillväxtbolag av UC

Utdrag ur VD-ordet:
Under andra kvartalet redovisar vi rekordsiffror då vi uppnådde både omsättnings- och vinstrekord – en grym bedrift av hela Bolaget. Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade till 25 437 KSEK (10 806) vilket motsvarar en ökning med 135 procent. Vidare kunde vi redovisa ett rörelseresultat som ökade till 3 346 KSEK (73), innebärande en ökning med otroliga 4 484 procent jämfört med samma period det föregående räkenskapsåret. Efter att nu ha varit börsnoterade i över ett år ser jag positivt på utvecklingen av SolidX. Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas där nyrekryterade konsulter och kundaffärer trillar in allt eftersom. Vi har etablerat en bra grund under det första halvåret för att fortsätta utvecklas och uppnå fina resultat för hela räkenskapsåret.

Filip Alexanderson
Koncern-VD, SolidX

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, Koncern-VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget tre dotterbolag, Sekel AB, SolidX Care AB samt SolidX ApS (Danmark). Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SolidX AB

Prenumeration