Press release from Companies

Publicerat: 2022-12-28 14:16:20

SolidX AB: Framgångar under 2022 banar väg för ytterligare tillväxt under 2023

SolidX AB ("SolidX" eller "Bolaget") avrundar ett framgångsrikt 2022 som har inkluderat en strid ström av goda nyheter för Bolaget som har redovisat rekordsiffror och uppmärksammats med flera utmärkelser. Nedan följer en summering av året som gått och vad som väntar SolidX det kommande året.

Utmärkelser som talar sitt tydliga språk

Under 2022 har SolidX prisats för sin tillväxtresa. Positioneringen som nästa generations IT-konsultbolag har varit framgångsrik då Bolaget har haft en hög rekryteringstakt och etablerat sig som ett av Sveriges snabbast IT-konsultbolag. Under året har SolidX tagit emot följande priser:

  • Utnämnt till Gasellföretag av Dagens Industri.
  • Omnämnd i Cinodes årliga undersökning, Konsultkollen 2022. Prisad på sjätteplats för omsättningstillväxt och fjärdeplats sett till medarbetartillväxt.
  • Tilldelad utmärkelsen Nordiskt Tillväxtcertifikat av UC.

Lyckad uppstart av SolidX Care och geografisk expansion präglade 2022

Etableringen av SolidX Care under 2022 är en av höjdpunkterna för året. Det råder en hög efterfrågan på kompetent vårdpersonal och genom att applicera samma framgångsrika affärsmodell som SolidX, avser det nya dotterbolaget att effektivisera och modernisera sjukvårdsbemanningen. Anton Svenberg som är VD för SolidX Care har inlett första verksamhetsåret starkt och redan etablerat samarbeten med sjukhus i både Sverige och Danmark. När vi avrundar 2022 har SolidX Care kontrakterat fyra konsulter och vi bedömer att det finns en god tillväxtpotential i samband med att etableringen kommer fortsätta i både Sverige och Danmark under 2023.

Det senaste året har karaktäriserats av en hög expansionstakt. Så tidigt som i april passerade SolidX 100 anställda och den stabila tillväxttakten är ett kvitto på att vår affärsmodell är helt rätt i vår ambition för att bli nästa generations IT-konsultbolag. Ett tydligt kvitto på att vår strategi har gett avkastning visade sig inte minst när vi redovisade rekordsiffror i vår senaste halvårsrapport med en ökning med 135% i nettoomsättning samt en ökning med 4484% på rörelseresultatet. Med en beprövad och välfungerade affärsmodell är SolidX redo för att fortsätta växa under 2023.  

Filip Alexanderson om framgångarna under 2022
"När jag summerar 2022 är det svårt att lyfta fram en enskild händelse eftersom vi har uppnått flera milstolpar och positiva nyheter. Etableringen av SolidX Care är naturligtvis en viktig milstolpe för vår fortsatta tillväxtresa. Efterfrågan på kompetent vårdpersonal är hög och genom att applicera samma affärsmodell som i SolidX ser vi den här etableringen som ett viktigt tillskott i vårt framtida finansiella resultat.

Vår geografiska expansion har under 2022 inletts på riktigt. Vår nya närvaro på både den danska och norska marknaden är väldigt viktigt för att kunna bibehålla vår rekryteringstakt och tillåta oss att växa ytterligare. Dessutom passerade vi över 100 anställda i april – en viktig målsättning där vi ser att våra nya konsulter är direkt bidragande i vårt finansiella resultat. En klar styrka är att vår affärsmodell som stärker vår tillväxt är vårt kompenseringssystem som tillåter oss att växa organiskt – en princip som fungerar väldigt bra.

När vi tittar fram emot 2023 siktar vi på att växa ytterligare. Vi satsar på att bibehålla vår rekryteringstakt i takt med att vi fortsätter vår expansion på de nordiska marknaderna. Skalfördelarna i vår affärsmodell har tillåtit oss att redovisa fina resultat under 2022. Prognosen för 2023 ser lovande ut och i takt med att breddar vår kundbas och rekryterar fler konsulter kommer vi fortsätta att växa.

Jag är stolt över vad vi har presterat under 2022 och ser fram emot att fortsätta vår resa under 2023."

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, Koncern-VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget tre dotterbolag, Sekel AB, SolidX Care AB samt SolidX ApS (Danmark). Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SolidX AB