Press release from Companies

Publicerat: 2022-12-29 08:30:00

Shortcut Media AB: Information avseende Shortcut Media Groups dotterbolag Bond Street Film AB

Som tidigare meddelats har styrelsen och ledningen för Shortcut Media Group genomfört en översyn och genomlysning av det stockholmsbaserade dotterbolaget Bond Street Film AB, som under en tid visat otillfredsställande resultat. Dotterbolagets styrelse har därefter genomgått en process för att ta fram en kontrollbalansräkning.

Shortcut Media Group är en oberoende produktionsgrupp som producerar reklam. Och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film etc. Koncernen består av ett flertal dotterbolag, bland annat Bond Street Film AB. I samband med det omstruktureringsarbete som pågått under hösten har det kunnat konstateras att dotterbolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, vilket har föranlett att en process för att ta fram en kontrollbalansräkning och därefter har en kontrollstämma hållits.

"Det har pågått ett intensivt arbete inom Bond Street Film under hösten. En gradvis försvagad efterfrågan i kombination med historiskt dålig kostnadskontroll har lett till de problem vi nu ser. Det är givetvis oerhört tråkigt att vi hamnat här, men jag är samtidigt glad att kunna konstatera att problemet är isolerat till ett dotterbolag och att våra andra verksamheter fortsätter att utvecklas mycket väl. Vi arbetar vidare med att lösa situationen i Bond Street Film och kommer att återkomma med mer information längre fram", säger Lennart Larsson, tf VD för Shortcut Media. 

Kontrollbalansräkningen kommer att granskas av bolagets revisorer och utfallet meddelas därefter marknaden. Kostnader om cirka 1,5 MSEK för den pågående omstruktureringen av Bond Street Film kommer att belasta det fjärde kvartalet 2022.

För mer information, kontakta gärna:

Lennart Larsson, tf VD Shortcut Media Group
lennart.larsson@alntorp.se

Denna information utgör insiderinformation som Shortcut Media AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Shortcut Media Group
Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, STARK Film, Magoo, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB