Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-12-29 13:33:25

JS Security Technologies Group AB: JS Security erhåller order om 1 MSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har idag erhållit en order om 1 MSEK. Ordern avser JS Securitys ''SaaS''-tjänster och lösningar.

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har idag erhållit en order om 1 MSEK. Ordern avser användning av JS Securitys ''SaaS''-tjänster och lösningar under helåret 2023. JS Security har som målsättning att utöka engagemanget ytterligare med våra kunder under år 2023.

Viktig information vid offentliggörande av kundorder

JS Security är ett cybersäkerhetsföretag som värnar om sina kunders integritet. Mot bakgrund av detta, samt att JS Security lagrar känslig och viktig information, klassar Bolaget det som en säkerhetsrisk att publicera kundernas företagsnamn vid offentliggörande av en kundorder. Därav väljer JS Security att inte publicera företagsnamn vid ordertillfället.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om JS Security Technologies Group AB

Prenumeration