Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-12-31 18:00:00

I Love Lund AB (publ): Pernilla Eriksson lämnar styrelsen i I Love Lund AB

Pernilla Eriksson har meddelat sitt utträde ur styrelsen i I Love Lund AB. Avgången sker på Pernillas eget initiativ och med anledning av att hon har åtagit sig annat uppdrag inom råd och revision som är oförenligt med nuvarande uppdrag. Hennes nya arbetsgivare reviderar några av I Love Lunds portföljbolag vilket således kan riskera en intressekonflikt.

Pernilla Eriksson valdes som en av tre oberoende ledamöter i styrelsen vid årsmötet i juni 2022, och med fokusområde på I Love Lunds hållbarhetsutveckling. Pernilla lämnar styrelsen 2022-12-31. Styrelsen består därefter av fyra ledamöter, varav två beroende och två oberoende. Styrelsen avser att föreslå en ny oberoende ledamot inför nästkommande årsstämma. Fram till dess kommer bolagets hållbarhetsfrågor på styrelsenivå att axlas av styrelseledamot Lena Brandt Persson.

"Jag vill på styrelsens och teamets vägnar rikta ett stort varmt lundensiskt tack för Pernillas insatser och bidrag till I Love Lunds utveckling, både under sin tid i styrelsen och tidigare i den operativa verksamheten. Vi önskar Pernilla allt gott och lycka till i sitt nya uppdrag." – Kommenterar Anders Dahlin, styrelseordförande i I Love Lund AB.  

För mer information, vänliga kontakta:

Anders Dahlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70-642 88 83
E-post: anders.dahlin@ilovelund.se

Björn Englund, VD
Telefon: +46 73-529 53 33
E-post: bjorn.englund@ilovelund.se

Hemsida: www.ilovelund.se

I Love Lund AB (publ):

I Love Lund AB (ILL) är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade tillväxtbolag med innovationshöjd i tidig utvecklingsfas. I kärnverksamheten ingår även att skapa mötesaktiviteter för aktieägare och intressenter runt bolaget. Investeringsportföljen består idag av över femtio målbolag, har en bred och diversifierad sammansättning och som ska reflektera dagens och morgondagens lokala/regionala näringsliv. Mer information finns på www.ilovelund.se.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)

Prenumeration