Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-12 09:45:00

Spermosens AB (publ): Spermosens AB - Produktionsförberedande fas genomförd

Spermosens AB (publ) har tillsammans med FlexMedical Solutions Ltd framgångsrikt genomfört produktionsförberedande fas avseende JUNO-Checked kassetten. Nästa steg blir leverans av generation 1 av produkten för forskningsändamål.

"Med de klartecken vi fått från våra partners är vi nu redo att ta nästa steg mot leverans av JUNO-Checked för forskningsändamål. Med de medel som tillförs genom den beslutade företrädesemission avser vi fortsätta utvecklingen. Målsättningen är att leverera generation 1 av produkten för forskningsändamål sommaren 2023", säger Ulrik Nilsson, CEO på Spermosens.

 

FlexMedical Solutions Ltd har gedigen erfarenhet från hela produktutvecklingens livscykel, och har hjälpt till att få ut flera produkter på marknaden. Spermosens har på ett skräddarsytt sätt fått tillgång till expertkunskaper vilket minskar projektets riskprofil och ökar sannolikheten för utvecklandet av en produkt som är både tekniskt och kommersiellt framgångsrik.

 

"Vi på FlexMedical Solutions är glada över vårt partnerskap med Spermosens, som utvecklar en banbrytande produkt. Den tekniska risken i projektet har minskat ytterligare då vi genomfört den produktionsförberedande fasen tillsammans med Spermosens. Vi strävar efter att göra allt vi kan för att skapa en hälsosammare morgondag genom kraften av diagnostik. " säger Kevin Fallon, CEO på FlexMedical Solutions Ltd.

 

För mer information vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, CEO

+46 (0) 72 888 28 11

 

 

 

Spermosens AB (publ)

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)