Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-13 12:08:45

Nattaro Labs AB: Nattaro Labs: 18 januari sista dag för handel i Nattaro Labs teckningsoptioner

Den 18 januari 2023 är sista dag för handel i Nattaro Labs teckningsoptioner NATTA TO 1. Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB noterades den 10 december 2021 på Spotlight Stock Market. 

Sista dag för handeln i Nattaro Labs teckningsoptioner NATTA TO 1 är den 18 januari 2023.

Det krävs två (2) teckningsoptioner NATTA TO 1 för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen för en ny aktie är SEK 9 och teckningsperioden löper mellan den 10 januari 2023 och den 21 januari 2023.

Med nuvarande aktiekurs beräknas teckningsoptionerna inte medföra nyteckning av aktier under teckningsperioden.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: NATTA TO 1
ISIN-kod: SE0016844781
Orderboks-ID: 8XFU
CFI: RSSXXR
FISN: NATTAROLAB/OPT RTS 20230121
Första dag för handel: 23 december 2021
Sista dag för handel: 18 januari 2023
Marknadssegment: SPSE
MIC kod: XSAT
Tick size: A (Other instruments)

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

______________________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB

Utskick från Spotlight Group