Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-17 15:38:28

BPC Instruments AB: Ny undersökning visar en mycket hög kundnöjdhet i BPC Instruments

BPC Instruments AB ("BPC" eller "Bolaget") har nyligen genomfört en kundundersökning vars resultat bekräftar att kunderna är mycket nöjda. Bolagets produkter fick fantastiska betyg där 94 procent av de svarande var "nöjda" eller "mycket nöjda". Andra områden som fick beröm i undersökningen var teknisk support, leveranssäkerhet och produktutbildning.

BPC:s kundundersökning genomfördes under november och december 2022 med över 140 kunder världen över. Högkvalitativa produkter, användarvänlighet, mjukvarufunktioner och tillgång till teknisk support är vad BPC:s kunder värdesätter mest. En majoritet på hela 94 procent av de svarande upplevde sig "nöjda" eller "mycket nöjda" med BPC:s produkter. Områden som också har fått beröm i undersökningen är produktutbildning, garanti, användarvänlighet samt personalens vänlighet och tillgänglighet till teknisk support.

 

VD Dr. Jing Liu kommenterar

Vi har fått exceptionellt bra betyg i alla kategorier och vi kan inte annat än vara glada över våra mycket nöjda kunder. 94 procent svarade att de är nöjda med BPC:s produkter, och 95 procent är benägna att rekommendera våra produkter till andra bolag. Dessa siffror gör oss mycket stolta eftersom de är en tydlig bekräftelse på vårt hårda arbete utöver att det också är en bra rekommendation för framtida beställningar. Undersökningen ger värdefull information och insikter i samband med BPC:s prestationer, vilket visar på det hårda arbete som BPC-teamet lagt ner."

 

Resultatet av kundundersökningen och den transparanta återkopplingen kommer att hjälpa BPC att förbättra sina produkter och sin verksamhet och utveckla nästa generations analysinstrument. Bolaget kommer utnyttja den konstruktiva feedbacken och vill tacka alla kunder för att de deltog i undersökningen som hjälper BPC i sin utveckling att förbli förhandsvalet för industriella biogasanläggningar, tjänsteleverantörer, forskningsinstitut och universitet över hela världen.

 

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

 

För mer information om BPC Instruments, vänligen kontakta:

BPC Instruments AB

Dr. Jing Liu, VD

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-mail: ir@bpcinstruments.com

Om BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskt pionjärföretag som utvecklar och erbjuder analytiska instrument som möjliggör effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte bara högre noggrannhet och precision, utan också en betydande minskning av tidsåtgången och arbetskraftsbehovet för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på djup kunskap och erfarenhet av måltillämpningar. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till över 60 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. För mer information, besök BPC:s hemsida: www.bpcinstruments.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om BPC Instruments AB