Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-19 08:23:47

Abera Bioscience AB: Abera startar toxikologiska studier för vaccinkandidat mot pneumokocker och når nästa milstolpe på väg mot klinik

Abera Bioscience AB ("Abera" eller "Bolaget") meddelar att toxikologiska studier inleds under vecka tre för vaccinkandidaten mot pneumokocker, Ab-01.12, vilket är en viktig milstolpe i utvecklingen mot kliniska studier. Bolaget har under 2022 skalat upp och anpassat produktionen till storskaliga processer och avslutade projektet med att producera en batch för de toxikologiska studierna som verifierade att produktionen är kostnadseffektiv och håller hög kvalitet.

Abera Bioscience är ett biotechbolag som skapar vaccinkandidater baserat på deras patenterade vaccinplattform BERA. Plattformen möjliggör utveckling av vaccinkandidater mot olika sjukdomar och bolagets huvudkandidat, Ab-01.12 är en vaccinkandidat mot pneumokocker som ges via nässpray.

Pneumokocker är en bakterie som orsakar bl.a. lunginflammation, hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och övre luftvägsinfektioner. Det är framförallt barn och äldre som drabbas hårt och bakterien orsakar över 1,5 miljoner dödsfall per år. Det finns närmare 100 kända varianter av pneumokock-bakterien och befintliga vaccin skyddar mot 13-22% av dessa. Ab-01.12 är ett universellt vaccin som ämnar skydda mot alla varianter och ges som nässpray där den också skapar ett lokalt skydd vilket kan minska smittspridningen i samhället.

"Att starta de toxikologiska studierna är en viktig milstolpe för Abera eftersom dessa studier är en vital del i ansökan för att inleda kliniska studier. Innan nyår producerade vi material till dessa studier vilket i sig var en viktig milstolpe eftersom det var målsättningen med förra årets intensiva arbete med att skala upp och anpassa produktionsprocessen till GMP-krav. Vi kan nu konstatera att vi har en robust och mycket kostnadseffektiv produktion och bedömer att vaccinets produktionskostnader kommer vara bråkdel jämfört med befintliga pneumokockvacciner på marknaden. De toxikologiska studierna och de efterföljande analyserna kommer pågå under första halvåret av 2023 och därefter kommer vi ansöka om att få starta kliniska studier. Pneumokocker är fortfarande den bakterie som dödar flest människor och genom ett bredare skydd och lägre tillverkningskostnader hoppas vi kunna motverka detta" säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam och Stockholms universitet. Abera besitter flera egenutvecklade och patenterade plattformsteknologier som möjliggör effektiv utveckling av vaccinkandidater med fleratalet fördelar jämfört med befintliga vacciner. Utifrån sina plattformsteknologier har Bolaget utvecklat flera vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett nasalt vaccin mot pneumokocker som befinner sig i sen preklinisk fas och inom immunonkologi fokuserar Bolaget på pre-kliniska studier inom individanpassad cancerbehandling.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Abera Bioscience AB

Prenumeration