Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-19 08:30:00

BPC Instruments AB: BPC Instruments vald till medlem i European Biomethane Industrial Partnership för att möjliggöra ökad biogasproduktion i Europa

BPC Instruments AB ("BPC" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har valts ut som medlem i arbetsgrupp 3 ("TF3") om " Sustainable potentials for innovative biomass sources " inom Biomethan Industrial Partnership ("BIP"). Syftet med partnerskapet är att stödja uppnåendet av målet om 35 miljarder kubikmeter årlig produktion och användning av hållbart biometan till 2030, som fastställdes av Europeiska kommissionen i början av 2022. Som pionjär inom analys och optimering av råvarukvalitet för biogasproduktion ser BPC utmärkta affärsmöjligheter och en betydligt ökad marknadspotential när den nya utvecklingstrenden av investeringar och politik stöder produktion och användning av biometan.

Behovet av att utöka användningen av biometan i Europa är mer angeläget än någonsin, eftersom det är nödvändigt att minska beroendet av naturgasimport från källor utanför EU och ta itu med de höga energipriserna, samtidigt som man hanterar klimatkrisen. I början av 2022 tillkännagav Europeiska kommissionen i sin REPowerEU-plan - ett mål att öka EU:s årliga produktion och användning av hållbar biometan till 35 miljarder kubikmeter årligen fram till 2030. Det motsvarar tio gånger mer produktion av biometan än den nuvarande nivån. Kommissionen beslutade också att inrätta ett industriellt partnerskap för biometan i Europa (BIP). BIP är ett industriellt partnerskap där europeiska beslutsfattare, industrin och andra intressenter samarbetar i syfte att stödja uppnåendet av målet om 35 miljarder kubikmeter årlig produktion och användning av hållbar biometan till 2030 samt skapa förutsättningar för en ytterligare ökning av dess biometanpotential fram till 2050.

Följande fem arbetsgrupper har inrättats:

Arbetsgrupp 1: Nationella mål, strategier och politik för biometan.

Arbetsgrupp 2: Snabbare projektutveckling för biometan.

Arbetsgrupp 3: Hållbara potentialer för innovativa biomassakällor.

Arbetsgrupp 4: Kostnadseffektivitet för produktion av biometan och nätanslutning.

Arbetsgrupp 5: Behov av forskning, utveckling och innovation.

Det krävs betydande insatser för att samla in hållbara råvaror av biomassa som kan användas i betydligt fler anläggningar för produktion av biometan under de kommande åren. BPC har valts ut som medlem i arbetsgrupp 3 för att identifiera potentialen i hela EU för innovativa biomassakällor och undersöka hur man kan använda innovativa biomassakällor för produktion av biometan i kombination med användning av rötrest som biogent gödselmedel för ett mer cirkulärt jordbruk.

 

VD Dr. Jing Liu kommenterar:

"Jag är mycket entusiastisk över de utmärkta möjligheterna för BPC att samarbeta med andra europeiska partner och för att nå det banbrytande målet att tiofaldiga den årliga europeiska produktionen och användningen av biometan fram till 2030. Det finns en tydlig efterfrågan av att leverera en enorm mängd hållbara biomassagråvaror för att möta den ökade efterfrågan av produktion av biometan, vilket i sin tur leder till ökade affärsmöjligheter för våra analysinstrument som AMPTS® och Gas Endeavour®. Dessa produkter är förhandsvalet för industriella biogasanläggningar, tjänsteleverantörer, forskningsinstitut och universitet över hela världen för att optimera biogasproduktionsprocesser och säkerställa stabil drift av anläggningen genom att kontrollera kvaliteten på den mottagande biomassagråvaran. De nya investeringarna och politiska stödet för produktion och användning av biogas/biometan i många av EU:s medlemsländer kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av biogasmarknaden under de kommande åren och därmed skapa stora affärsmöjligheter och ökad marknadspotential för BPC:s produkter under de kommande åren."

 

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

 

För mer information om BPC Instruments, vänligen kontakta:

BPC Instruments AB

Dr. Jing Liu, VD

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-mail: ir@bpcinstruments.com

Om BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat banbrytande teknikbolag som utvecklar och erbjuder analysinstrument som möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte enbart högre noggrannhet och precision, utan även en betydande minskning av tidsåtgång och arbetskraftsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på djup kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till över 60 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. För mer information, besök BPC:s hemsida: www.bpcinstruments.com.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om BPC Instruments AB

Prenumeration