Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-19 16:31:07

JS Security Technologies Group AB: Kommuniké extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB

Vid extra bolagsstämman den 19 januari 2023 i JS Security Technologies Group AB fattades följande beslut:

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Niclas Folkesson, Anders Sandqvist-Pätsi, Pontus Wilgodt och Pierre Grönberg. Per Holmstedt avböjde omval och trädde ur styrelsen. Nyval av styrelseledamöterna Paul Ulvinius och Liselott Lading. Niclas Folkesson valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte arbetar inom koncernen.

Kan noteras att beslutet togs enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om JS Security Technologies Group AB

Utskick från Spotlight Group