Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-19 16:40:37

Calmark Sweden AB: Distributörsavtalet för Saudiarabien med Ajlan & Bros avslutas

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det exklusiva distributörsavtalet för den saudiarabiska marknaden med bolaget Ajlan & Bros Holding Group Abilitii inte kommer att fortsätta.

Avtalet undertecknades den 9 augusti 2022 och en första order erhölls en månad senare den 8 september. Ajlan Bros genomgår organisatoriska förändringar som gör att Calmarks lansering inte fått önskat fokus. Avtalet sägs därför upp efter ömsesidigt beslut.

Sökandet efter en ny distributör för Saudiarabien har påbörjats.


Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-19 16:40 CET.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Camilla Arneving, tillförordnad VD
Tel: +46 (0)10 204 01 50
E-post: camilla.arneving@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som tillverkar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Det första testet, Neo-Bilirubin, är CE-märkt och mäter bilirubinnivån i helblod för att upptäcka gulsot hos nyfödda. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Calmark Sweden AB

Prenumeration